Horaire

  Horaire du mois d’août 

LUNDI : 10h – 16h30 

MARDI : 10h – 16h30 

MERCREDI : 10h – 16h30

JEUDI : 15h – 16h30

VENDREDI : 12h à 16h

Permanences d’accueil :

  • Lundi : 10h – 16h30
  • Mardi : 10h – 16h30
  • Mercredi: 10h-16h30
  • Jeudi: 15h-16h30
  • Vendredi: 12h – 19h (excepté lorsqu’il précède le 1er samedi du mois : 12h-16h)
  • 1er samedi du mois: 9h30- 13h30